Har du en båt du inte kan eller vill sälja, men heller inte kan ta hand om själv? 

Kanske är det en ”fadder” du söker – någon som kan använda och sköta om din båt utan att äga den.

Ett s k ”fadderskap” är en lösning som under rätta förutsättningar – klokskap och ansvar hos bägge parter – kan fungera bra. Veteranbåtsföreningen erbjuder föreningens medlemmar gratis annonsering om fadderskap i såväl vår tidning som på vår webbplats. Intresserade kan ta direkt kontakt med varandra under rubrikerna ”Fadder sökes” och ”Fadder söker båt”. 

Fadderskapet innebär att båtägaren under viss tid eller tills vidare, helt eller delvis, överlåter brukanderätt och skötsel av båten till annan person, ”faddern”.

Hur fadderskapet utformas juridiskt och ekonomiskt kan variera. Veteranbåtsföreningen tillhandahåller ett förslag till avtal som kan ligga till grund för en överenskommelse. Förslaget kan du läsa här

Om parterna önskar kan Veteranbåtsföreningen bidra med viss besiktnings- och rådgivningshjälp. Vid eventuella tvister kan representant för föreningen agera medlare. Avtalsförslaget innehåller klausuler om detta.

Fadderskap är en lösning i föreningens anda. Ansvaret för ett lyckat fadderskap ligger på parterna själva.

 

För dig som vill annonsera:

Fadder sökes   Ange båttyp, storlek, ålder, skick, plats där båten kan ses. Skriv kort om dina önskemål/krav på faddern och dennes förväntade insats. Ange hur lång tid fadderskapet får gälla.

Bifoga foto eller hänvisa till webbsida.