Den som blir medlem i Veteranbåtsföreningen stöder en kulturgärning. Medlemmar finns i hela Sverige och även i våra grannländer. Du som vill vara med och rädda, bevara och dokumentera våra gamla fritidsbåtar kan göra det genom medlemskap.

 

Som medlem får Du tidningen Veteranbåten och dessutom tillgång till föreningens arkiv med ritningar, litteratur och annat. Tidningen Veteranbåten är föreningens medlemstidning, därför svår att köpa på annat sätt. Om du gillar ämnet så är det lätt att bli medlem. 

 

Medlemmarna kan också utnyttja föreningens medlemserbjudanden och annonsera gratis i Veteranbåten och på webbplatsen.

 

Angående de personuppgifter du anger i ansökan så har även vi att efterleva den nya förordning som EU beslutat och förkortat kallas GDPR (General Data Protection Regulation) och som gäller från den 25/5 2018. Den syftar till att skydda dina personuppgifter så att dessa inte missbrukas.
Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar lagrar endast namn och adress på sina medlemmar i syfte att kunna distribuera föreningstidningen Veteranbåten samt administrera avisering och uppbörd av medlemsavgifter. Medlemsuppgifterna används med andra ord endast internt och är inte tillgängliga externt eller för något kommersiellt bruk. Vårt medlemsregister hanteras genom eget kansli av våra medarbetare. Den programvara vi använder kommer från Visma.
För att vi skall kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig är det viktigt att du meddelar oss när någon förändring sker av namn eller adress.
Var också noga med att alltid ange vem betalningen avser, gärna med medlemsnummer.

Vår devis, Värna, Vårda och Visa gäller även våra medlemsregister om än ”Visa” endast i ovan beskrivet syfte.

 

Alltså: Gör en kulturinsats och bli medlem! Klicka här för medlemsansökan  OBS: Formuläret fungerar ej för närvarande

 

Lättaste sättet att bli medlem är att fylla i medlemsansökan så skickar vi en faktura. 

 

Medlemsavgiften är 395 kr för privatperson, 500 kr / 50€ för utlandsboende (portot!) och 500 kr för företag och organisationer.

 

Vårt Bankgironummer är 5418-1128 och dit går det också bra att skicka rena penninggåvor som stöd för verksamheten.