För båtägare som av ålders-, hälso- eller andra skäl inte längre kan nyttja sin båt kan fadderskapet vara ett sätt att säkra dess fortsatta omvårdnad.

Fadderskap innebär att båtägaren under viss tid eller tills vidare överlåter till en ”fadder” rätten att använda båten. Faddern åtar sig som motprestation att sköta och underhålla båten på bästa sätt.

I ett fadderskap finns inga kommersiella aspekter, det bygger helt på förtroende mellan två parter. Det är båtens väl och ve – att den används, vårdas och bevaras för framtiden – som är grunden för fadderskap. 

Under rubrikerna Fadder sökes och Fadder önskar båt erbjuder Veteranbåtsföreningen gratis annonsering i tidningen Veteranbåten och på webbplatsen. Klicka här för att läsa mera.

Vi har också ett förslag till ramavtal mellan parterna i ett fadderskap. Klicka här för att se det.