Veteranbåtsföreningen är en ideell rikstäckande förening med uppgift att dokumentera fritidsbåtens historia och att medverka till att veteranbåtskulturen hålls levande
 
 
Föreningen bildades 1973 av SBU, SSF och SXK i samarbete med Sjöhistoriska Museet med uppgift att dokumentera och visa upp den svenska fritidsbåten. Vi hade vårt första årsmöte 1976.
 
Föreningen arbetar med frågeställningar runt fritidsbåtar av alla kategorier - även moderna, de blir framtidens veteranbåtar - och är drivande inom arbetet med att förvalta dessa frågor i samhället.

Utifrån Veteranbåtsföreningens övergripande motto har vi formulerat vår verksamhetsidé:


"Värna - Vårda - Visa"
 
 

Veteranbåtsföreningen är på stark frammarsch. Vi är nu över 2500 medlemmar spridda över hela Sverige. Vårt kansli ligger i klassisk marin miljö på Skeppsholmen i Stockholm. Vi är aktiva på en lång rad områden. Vi blickar bakåt och siktar framåt.

    • I Veteranbåtsarkivet har vi skannat långt över 50 0000 båtritningar och har världens största arkiv tillgängligt via vår webbplats.
    • Veteranbåtsfonden hjälper till vid renovering och bevarande av äldre båtar.
    • Tidningen Veteranbåten, vårt medlemsblad, alltid fullmatad med aktualiteter, bilder och historiska återblickar.
    • Vi arrangerar Veteranbåtsmötet vid Galärvarvet och finns på båtmässorna i Stockholm och Göteborg - bland mycket annat.
    • På vårt kansli kan medlemmarna gå till källorna i ett omfattande referensbibliotek och bland äldre båttidningar.