GDPR Veteranbåten


Bästa/e medlem

Även vi har att efterleva den nya förordning som EU beslutat och förkortat kallas GDPR (General Data Protection Regulation) och som trädde i kraft den 25/5 2018. Den syftar till att skydda dina personuppgifter så att dessa inte missbrukas.
Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar lagrar endast namn och adress på sina medlemmar i syfte att kunna distribuera föreningstidningen Veteranbåten samt administrera avisering och uppbörd av medlemsavgifter. Medlemsuppgifterna används med andra ord endast internt och är inte tillgängliga externt eller för något kommersiellt bruk. Vårt medlemsregister hanteras genom eget kansli av våra medarbetare. Den programvara vi använder kommer från Visma.
För att vi skall kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig är det viktigt att du meddelar oss när någon förändring sker av namn eller adress.

Vår devis, Värna, Vårda och Visa gäller även våra medlemsregister om än ”Visa” endast i ovan beskrivet syfte.