Värna - Vårda - Visa

Veteranbåtsföreningen är en bred förening som verkar utifrån rubricerade deviser från 1973 då föreningen bildades av SBU, SSF och SXK i samarbete med Sjöhistoriska Museet, med uppgift att dokumentera och visa upp den svenska fritidsbåten. Kan vara bra att påminna om vår inriktning, hur och varför vi bildades.
 Det återspeglas bäst i tidningen VETERANBÅTEN. En del i tidningen är vikt för klubbar och föreningar där de kan beskriva sin verksamhet, ett led i vår rikstäckande verksamhet. Med betoning på det klassiska materiella och immateriella båtlivet.

I år kommer vi att verka inom många områden där bokproduktion är ett. Förra året producerade vi ”Stora boken om träbåtsrenovering”, ”I have won I have Lost” om Tore Holm samt ”Kaos och
skrönor i båtlivet”. I år ligger två böcker i produktion.
 Veteranbåtsarkivet som nu passerat 74 000 digitaliserade objekt är ett annat område, där vi skannar dels våra egna ritningar, i stort sett samtliga Sjöhistoriska museets samt föreningar och privatpersoners ritningar och handlingar. Vi är tre medarbetare engagerade i arkivet.
 Vi har flyttat våra mer än 200 objekt och ca 90 motorer från Västerås till Fritidsbåtsmuseet i Härnösand. Nu hyr vi en lokal i direkt anslutning till museet, så Fritidsbåtsmuseet är idag landets
främsta i sin kategori. Väl värt ett besök.
 Säsongen inleds med Festivalen i Wasahamnen 27 - 29e maj, 8 - 11 juli Skärhamn, därefter Göta Kanal 200 år 17e juli i Söderköping därefter Classic Boat Meet i Västervik 20 - 24 juli. Sen har vi alla klubbar och föreningar som arrangerar lokala event, det blir en aktiv sommar.

Arbetet med Classic Boat Future, kommer att tas upp när vi åter kan samlas, troligen i höst. När vi vet mer kommer vi att bjuda in.
 Färgfrågan (Skrovmålet) som hanteras av Transportstyrelsen med oss som remiss, har löst sig på ett bra sätt för träbåtsägarna. Vi arbetar vidare med försäkringsfrågan som är oerhört viktig, framförallt ansvarsförsäkringen. Skapandet av Classic Boat Show på båtmässorna 2023 inleder vi i vår. För
att uppmuntra och kvalitetssäkra hantverkskunnandet skapade vi Träbåtbyggarnas Riksorganisation, som nu hanterar Gesäll och Mästarbreven. En riksorganisation, dit den som vill få professionellt utfört arbete skall vända sig.
 Det finns som synes en hel del att göra i år. Föreningen har utvecklat och breddats inom många områden under sina 49 år, det ska vi fortsätta att förvalta.

En sak till:
Klart du och dina kompisar ska vara MEDLEMMAR 2022, målet är 3 000 medlemmar
 Vi skickar därför ut nr 1 till alla medlemmar och påminnelse till alla vi tror har missat, som ännu inte har betalat årsavgiften, därför får en del som inte har missat en påminnelse. Om du vill skänka en prenumeration till en kompis, eller kompisen vill bli medlem, gå in på hemsidan och lägg in uppgifterna. Medlemskapet bidrar ekonomiskt till att vi kan fortsätta arbetet med Värna - Vårda och Visa.

Pierre Dunbar