Tunga insatser
för våra veteraner

Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar, till vardags Veteranbåtsföreningen, står inför ett jubileumsår, eller två om vi räknar in tidningen. Föreningen bildades 1973 av Knud H Reimers i samråd med SBU, SSF och SXK och i samverkan med Sjöhistoriska museet. Målsättningen då och nu 50 år senare är fortfarande att bevara och visa upp vårt flytande kulturarv. Tidningen Veteranbåtens första nummer presenterades 1983, efter 40 år den landets ledande att visa upp allt som rör det flytande kulturarvet. 2023 inleder vi med båtmässorna i Göteborg och Stockholm, där vår förening också producerat Classic Boat Show under elva år, som blivit en stor framgång för Stockholmsmässans Allt för sjön.

Vår storsatsning på skanning och arkivering av ritningar passerade under året 75 000(!) med råge, nu håller vi på med Peter Norlins samling, fler står på tur. Vi gör det i samarbete med Sjöhistoriska museet och har även digitaliserat deras samling, nu lagras allt hos Statens maritima museer för att säkra denna skatt inför framtiden. Du kan forska och ladda ned ritningar kostnadsfritt på hemsidan veteranbaten.se under rubriken Veteranbåtsarkivet. Där har vi skapat en sökmotor som underlättar att finna just den ritning du letar efter. Princess Svanevit renoveras utifrån en av de ritningar vi digitaliserat, den skrevs ut i maxformat med alla noteringar från byggnationen, avgörande vid alla renoveringar.

Under pandemin har vi inte vilat, fyra böcker har producerats: Leve segelkanoten, I have won I have lost om Thore Holm, storsäljarna Stora boken om Träbåtsrenovering och Kaos och skrönor i båtlivet. Tidigare har vi producerat Holms i Gamleby, Brittsol 2, Mina och andras drömbåtar, Bygg båten själv för att nämna några. Föreningens omfångsrika bibliotek får stadigt fina och unika bidrag, vi bygger under året ut för ytterligare samlingar som är på väg in, varav en är på ca 90 böcker. På kansliet på Skeppsholmen tar du del av all vår litteratur.

Veteranbåtsfonden delar varje år ut bidrag till renovering av klassiska båtar, du kan se på hemsidan vilka som erhållit bidrag de senaste 12 åren, men fonden har delat ut under decennier. Våra medlemmar hör av sig om många frågor, en del har vi löst. Hur man tar hand om övergivna båtar var en, där samlade vi båtjuristerna som kunde presentera en lösning som många idag är tacksamma att den finns. K-märkningen av fritidsbåtar initierades och all formalia löstes av föreningen i samråd med SMM (som numera heter SMTM sedan transporten involverats i verksamheten). En närliggande fråga är användningen av mönja närmast trä, vi kontaktade Transportstyrelsen som i sitt uppdrag ”Skrovmålet” bjöd in oss till projektet. Helt avgörande var att den arbetsgrupp som vi samlade – Thomas Larsson, Anders Annell, Gunnar Carlsson och undertecknad – på plats kunde beskriva konsekvenserna om förbud införs. Resultatet blev att träbåtarna med mönja närmast skrovet nu är godkända. Vi blir inbjudna i olika sammanhang för att informera, och även bidra som remissinstans i frågor avseende det flytande kulturarvet. Vår samling om ca 200 objekt, båtar, motorer och nautika ställer vi ut i Härnösand i samråd med Västernorrlands museum, Härnösands kommun och Sjöhistoriska museet.

Vi skulle inte vara så effektiva om vi inte har våra medlemmar som med sitt medlemskap möjliggör att vi kan verka vidare. Vi bibehåller medlemsavgiften oförändrad under 2023, då vi inte vill riskera att våra medlemmar i dessa tuffa tider väljer bort medlemskapet i Veteranbåtsföreningen. Och varför inte ge ett medlemskap i julgåva, eller tipsa vänner med samma intresse om att bli medlemmar, det löser man enkelt på hemsidan.

Nu kommer våra jubileer att märkas under 2023, de första femtio åren skall visas upp, sen seglar vi vidare med en bra besättning mot nya mål. Ett av dem är Classic Boat Future, eller Veteranbåtsforum, som vi inledde före pandemin, nu samlas vi i vår för att föra projektet vidare. Det är ett av oss initierat projekt, där ingen skall att vara ”ägare”. Ett samnordiskt forum under ledning av en arbetsgrupp, där föreningarnas viktiga frågor kommer att lyftas, detta då vi alla har gemensamma utmaningar. Nu kan vi tillsammans uppvakta våra politiker, departement och närliggande organisationer.

 Pierre Dunbar