Foton från

Wasahamnen 29-31 maj 2020

 

Tor Hedvalls bilder

 

 

Pierre Dunbars bilder (Christer Sigrand har fotat när Pierre är med på bilderna)

 

 

Gustaf Holgerssons bilder

 

 

Peter von Backhoffs bilder