En klassisk Storebro 34:a i gott skick, uppgraderad under åren 2018 - 2023. Nuvarande skick dokumenterat i besiktningsprotokoll från oktober 2023.
Motorer: Två perkingsdieslar, T6. 354
Priside: 330 000 kronor eller bud, inklusive båtvagn
Båten finns på Carlscrona Veteranbåtar/Saltö Varv
För vidare information kontakta Magnus 0733-12 53 58