Båthistoriska Riksförbundet har tagit fram en lösning på hur övergivna båtar ska hanteras

 

 

Omhändertagande av övergiven båt, vad gäller? 


En arbetsgrupp med uppdrag att hitta juridiskt hållbara lösningar har arbetat med frågan. Gruppen har bestått av Professor Hugo Tiberg (SXK), Advokaterna Per-Göran Traung (SBU & SSF) och Göran Collin (LSS), Eva Berglund-Törnblom/Hans-Lennart Ohlsson (Statens Maritima Museer), Pelle Brandt, Hans Börjesson och Hans Værneus (BHRF) samt Pierre Dunbar (Veteranbåtsföreningen).

 

Vill du läsa mer kan du surfa in på BHRFs webbplats och läsa under mappen Aktuellt;      bhrf.se