Sjöhistoriska museet k-märker fritidsbåtar, under de senaste åren har omkring 120 fritidsbåtar k-märkkts. Genom k-märkningen vill Sjöhistoriska att de kulturhistoriskt intressanta båtarna ska uppmärksammas. Syftet är att öka kunskapen om dem och att båtarna på så sätt ges bättre förutsättningar att bevaras.

Läs mer på Sjöhistoriskas webbplats

 

Några av de båtar som är K-märkta