12 x 2,5m.

Byggd i Söderköping 1936.

Djupgående under skäddan 0.9m. Annars ca 0.4m.

Ny akterspegel 1995.

Nytt akterdäck 1997.

Delvis utbytt köl och nya sambord 1998.

Nytt fördäck, styrhytt och ny salong 2002-2003.

Motor MB 240D -78 installerad 2009.
Sista årsmodellen som passar backslaget och sötvattenkylningen.

Utbyte foderrör till propelleraxel samt lager och fästen 2013.

Nya dynor till salong och styrhytt 2016.

Nya batterier 2019.

Nya länspumpar 2019.

Bristfälligt underhåll de senaste två åren.

Elinstallation utförd till motor med nya instrument och kylskåp.


Sten Palm
070-877 12 42