Ålder och familj gör att jag har svårt att fullgöra mina plikter gentemot ”Tärnan”.
Hon är den äldsta ”sjögående” Neptunkryssaren, S 4, byggd 1939 på Flottsunds varv vid Fyrisåns utlopp i Mälaren.
Nuvarande hemmahamn Askersund.
Kappseglingsutrustad med rullfock och hyggligt Doyleställ.
Diverse segel från andra gamla neppere liksom virke, beslag och inredningsdetaljer.

Priset är lågt och förhandlingbart.
Viktigast är en god vårdnadshavare.

Calle Bruno
Väståtorg 4
70232 Örebro
Tfn 0702-131254