Östersjökoster

6,70 x 2,15 m, liten söt.

Bordläggning av kvartersågat furu, kravelldäck av teak, ribbor med mahogny i sargerna.

Överbyggnad i mahogny. Bordläggningen är renskrapad.

Båten står på en mycket bra trailer.

Pris: 10 000 kr

Stefan Andræ
070-29 33 154