S/y Sardana byggdes 1948 på Lilla Arendals varv på västkusten efter ritningar av Tore Herlin 1947. Hon beställdes av direktören på Ana i Nyköping, Carl Kjellberg. (Första skisserna är från 1943) Direktören ville ha en kappseglingsbåt och beställde då denna båt som klassades som Ö10 S4. Då var hon försedd med 7/8 dels rigg med dubbla förstag och barduner. På 50-talet "uppfanns" havskryssarregeln (av bl.a. Tore Herlin), och Sardana klassades om till H10 S4 1955 (se bilden ovan till vänster). När Masterhead-riggning blev populärt på 60-talet och kappseglingsbåtarna fick sådan riggning, ville även direktören ha det. 1967 riggades Sardana om till nuvarande Masthead efter ritningar av Olle Enderlein. Det finns bara en båt byggd efter denna ritning och det är Sardana. Hon har för övrigt hetat så sedan 1948.

Lite data om Sardana:
Längd: 13,24m (Lvl 9,25m)
Bredd: 2,88 m
Djup:1,95m
Depl.: ~9 ton
Segelarea: 70kvm
Motor: Volvo Penta MD 3

Sardana är byggd i en-tums Honduras Mahogny på ekspant. Vart tredje spant är dock galvat. Hon har vitmålade fribord sedan hon levererades 1948 och vad vi vet har hon inte renskrapats på bordläggningen någonsin, utan mattats (slipats ner för att inte få för tjocka lager färg) och målats om och om igen. Det fernissade delarna på däck/överbyggnad och i sittbrunn, har dock renskrapats i omgångar såsom sig bör. På bilden med sittbrunnen ser man ner i båten och kan då ana djupet inombords. Det är full ståhöjd i båtens pentry och salong. Man kan även ana pumpen till originaltoaletten av porslin. Till den har det byggts en septiktank. Färskvatten fylls i tre koppartankar samt en mindre separat tank till toahandfatet. Vad gäller inredningen, så är den i stort sätt i original. Det innebär att den är något spartansk, för den är ju anpassad för kappsegling. Det innebär också att det finns fullt av finesser inombords, exempelvis vinklingsbart matbord. 1999 renskrapades, oljades och fernissades salongen, samt att vi bytte tre spruckna ventiler. En del el drogs om, en nygammal däcksgenomföring togs upp, vilken förseddes med en svanhals (ett igenpluggat hål där gamla spisskorstenen hade gått) och samtidigt pluggades alla mindre genomföringar. Däcket är i teak och är obehandlat.

Motorn är från 1972 och renoverades 1986. Sedan dess har den tuffat på! Den ger en möjlig fart upp till c:a 9 knop, men marschfart brukar vara runt 6 knop då motorn går riktigt bra på det varvtalet. Propelleraxeln sticker ut ovanför och akter om rodret, dessutom något styrbord om hjärtstocken.

Masten är av trä, men vitmålad sedan 1967 då Sardana riggades om. Vid det tillfället klövs masten i fyra delar, kortades c:a två meter och limmades ihop igen med förstärkningar runt placeringarna av de nya vantspridarna. Om masten målades vit för att Olle Enderlein gjorde så på många av sina båtar eller om limningen inte blev "snygg", vet nuvarande ägare inte något om. Masten väger runt 400 kg med alla stag och vant på, därav har det gjorts en egen mastvagn till Sardana. Även bommen är av trä och original, dock något kortad för att passa nya riggningen.

Beträffande segel, så är fock och lilla genuan relativt nya. Storseglet har nu drygt 20 år på nacken, men står riktigt fint fortfarande. Dessutom finns stormfock och stora genuan från 1967, men fullt segelbara då de inte använts så mycket under åren. Dessutom en gammal stor spinnaker på 125 kvm av äldre typsnitt (äldre än -67, men kanske inte original) samt en "extremlättvinds"-genua i siden för max 3 m/s från 1948. Alla segel hissas framme vid masten, med en vinsch för storfall och en för försegelfall. Förseglen fästs med pistolhakar på förstaget. Storseglet är relativt enkelt att reva. Med revad stor och stormfock klarar man riktig hårdvindssegling, då Sardana är byggd för detta.

Sardana är framförallt en mycket bra halvvind/slör seglare, men sedan försegel byttes (fock och lilla genuan) klarar hon bidevind på ett bra sätt också. Med sin tyngd glider hon genom sund där det blir lite lä, medan lättare plastbåtar omedelbart stannar upp.

Gamla ritningar från 1947, finns i boken "Herlinbåtar" av förlaget Tre tryckare på sidorna 42-43 och är ritning 28.

Benny Krusell 070-290 21 66
Magnus Berg 070-775 41 36