ORDINARIE LEDAMÖTER och SUPPLEANTER

Ordförande: Pierre Dunbar mobil:070-765 51 12

v.Ordförande: Olle Neckman mobil: 070-660 71 25

Kassör: Olle Neckman mobil: 070-660 71 25

Sekreterare: Mait Knuts mobil: 070-945 02 69

Klubbmästare: Per­Olof Knuts mobil: 070-817 21 45

Ledamot: Anders Berglind mobil: 070-433 61 36

Ledamot: Hans W. Berglund mobil: 070-632 20 90

Ledamot: Anna Birgitta Eriksson, 0762-39 23 37

Ledamot: Bengt Jörnstedt mobil: 070-897 47 56

Ledamot: Anders Unosson mobil: 0706-29 57 86

Suppleant: Thomas Larsson mobil: 070-716 28 79

Suppleant: Leif Persson

 

VALBEREDNINGEN

Torbjörn Malm

Per Göran Traung, sammankallande 

Christer Bengtsson, 0708-78 78 78

 

REVISORER

Revisor: SXK Jan Carlsson

Revisor: SSF Per Cleverdal

Revisorsuppleant: SBU Gert Samuelsson

 

ADJUNGERADE FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER

Kansliet: Magnus Dalestrand mobil: 070-742 21 07

Publikationer: Anders Åkerman mobil: 070-555 98 86

Sjöhistoriska Museet: Hans-Lennart Olsson mobil:070-856 71 34

Mässor, utställningar och annonser: Lars Lindström mobil 070-620 35 94

Veteranbåten: Lars Porne 0760 76 57 24

Västkusten: Göran Gärberg tel: 0522-88980

 

TIDNINGEN VETERANBÅTEN

Redaktör: Lars Porne

Illustration/korrektur: Pia Gullers Porne

Annonser: Lars Lindström

Layout o sättning: Patrick Dunbar mobil: 070-749 31 33

 

WEBBPLATSEN Veteranbaten.se

Webbmonster: Tor Hedvall mobil: 070-866 23 60