Covidtider – Båttider


Lite märklig rubrik, men så kommer det att bli i sommar.

Vi som har båt har all möjlighet att ta oss ut i ”vårt närområde”, där vi kan njuta av båtlivet långt ifrån vår vardag.

Redan i början av förra seklet var det båtlivet som lockade, när lördagen kom packades familj och vänner i båten, färden gick ofta till klubbholmen. På söndag styrdes åter mot hemmahamnen, det är därför klubbholmarna ligger på nåbart avstånd från hemmahamnen. Idag är de hårt utsatta för hotet att bli uppköpta, lika för klubbarna. Räddningen kan bli om bygglov inte kommer att beviljas närmare normalt vattenstånd 2.7 m höjd. Det innebär i så fall att de flesta klubbar/varv blir ointressanta för exploatörer. Jag har hämtat underlaget från Länsstyrelsen: “Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Östersjökusten i Stockholms län– med hänsyn till risken för översvämning.

Länsstyrelsen anser att ny bebyggelse och samhällsfunktioner av betydande vikt längs länets Östersjökust behöver placeras ovanför nivån 2,70 meter, räknat i höjdsystem RH2000. Nivån utgör ingen absolut undre gräns. Om ny bebyggelse placeras under denna nivå behöver kommunen visa att exploateringen inte blir olämplig.”

Detta är en rekommendation, som så ofta blir det gärna en regel med tiden. Vi får följa utvecklingen och översvämningarna som inte drabbar båtar på samma sätt som byggnader.

När det gäller annat som vi bevakar kunde vi i senaste Veteranbåten publicera domen från Förvaltningsdomstolen avseende klubbarna. Dessvärre klarade sig myndigheterna från att betala tillbaka det de otillbörligt tillförskansat sig, så är det i myndighetsvärlden, gör om och gör rätt för Er, då kan vi lita på myndigheten.

Båtbottenfärgsfrågan avseende träbåtar har vi bevakat och kommer att bevaka tills vi har en ersättning för mönja, eller att de rekommendationer som nu gäller får gälla fortsatt. Ingen har missat vad som gäller, jag tar det igen för säkerhets skull. Närmast trä mönja, på mönjan grundfärg och på grundfärgen den bottenfärg som är godkänd för det vattenområde båten vistas i under säsongen.

Transportstyrelsen tog upp frågan om tvåtaktsmotorer och deras påverkan på miljön, där publicerade vi i senaste numret en utredning som visar att Alkylatbensin är ett utmärkt alternativ. Jag är övertygad att de flesta redan använder Alkylatbensin i sina utbordare och gräsklippare, det går inte åt några mängder då motorerna används sparsamt, så merkostnaden känns inte betungande. Nu kommer HVO diesel, vi slipper RME som resulterar i bakterier som resulterar i restprodukten slem som sätter igen bränslesystemet. I mitt fall resulterade det i en förlorad säsong och säsongen efter byte av motor. Dyvik Marina är en station som säljer HVO. Blir intressant att se vad det kostar när jag tankar 500 liter nästa gång hos dem. När man tankar diesel i Finland vaknar motorn till, vilken skillnad! Kanske aktuellt att ta reda på varför det är så stor skillnad på
den diesel vi tankar idag mot den vi tankade för tjugo år sedan, det finns många förklaringar till skillnaden. Troligen är
den diesel vi idag tankar miljöanpassad, kanske utspädd med vatten (en uppgift som cirkulerar). Ingen RME i den diesel
som tankas på sjömackar, sen jag stämde SHELL efter mitt missöde. Ett råd till alla, tanka inte diesel på vanliga bensinstationer, den innehåller RME som är en grogrund för bakterien, som efter ett aktivt liv bildar restprodukten slem. Det
här är ett stort problem för dem som inte har tillgång till sjömack, här gäller det att hålla koll på filter och inte ha något i tanken under vinteruppehållet. Kör man dagligen som med bilen är det inget problem.

Njut av sommaren