Mässtopp när det var som bäst

I dessa tider när världen drabbas av det oväntade har man gott om tid för eftertanke, då alla möten ställs in, det ger perspektiv på tillvaron.
Konsekvenserna blir tydliga, efter nästan ett års arbete kunde vi öppna Classic Boat Show, där vi är starkt involverade, tillsammans med utställare från veteranbåtsvärlden.
När halva tiden passerat noterade vi att besökarna svek, sen beslutades totalstopp. Alla som engagerats blev uppgivna, nu några veckor senare inser vi att det var ett klokt beslut.

Vi kommer att ta beslut om Veteranbåtsfestivalen i mitten av maj, då vet vi hur det ser ut. Festivalen är en startpunkt för oss inför sommaren, den ska vi hålla på så länge det går. Vi har mailadresser till alla som anmält sig så det blir enkelt att ge besked om vi ställer in.

Tidningen påverkas inte då vi kan producera med hjälp av dagens teknik, jobba där du är blir tydligt även för oss.
Ett bra tillfälle att berätta hur vi gör tidningen och hur den utvecklats under åren.
Föreningen bildades 1973 av SBU, SSF och SXK i samarbete med Sjöhistoriska museet. Tio år senare var det dags för en tidning. På den vägen är det och med detta nummer har vi tagit fram 153 utgåvor. I början var det svart tryck på ett brunt träfärgat papper, med tiden blev det av trycktekniska skäl hälften färg och hälften svart/vitt.
Vår första redaktör var Janicke Henriksson, efter många år tog Stefan Iwanowski över pennan, även Stefan under många år. Lars Olof Norlin tog vid en bit in på 2000-talet och efterträddes av Lasse Porne. När Lasse kom in tillsammans med mig gick vi efter en tid upp till fem nummer om året och genomgående färg. Det underlättar då vi lägger stor vikt på bild och med Lasses koll på bra manus har vi skapat det du har idag i handen.
Under åren har många annonsörer insett att tidningen vänder sig till en tydlig målgrupp som finner det de söker i tidningen. Vi är givetvis tacksamma att vi har trogna läsare som använder våra annonsörers erbjudanden, vi tillhör gruppen som investerar i våra båtar, allt för att hålla dem i bra skick. Redaktionen består till stor del av vår redaktör Lasse, Patrick som tar fram original, och jag som projektleder. Till vår hjälp har vi styrelsen och många trogna läsare som bidrar med intressanta artiklar med ibland massor av bilder. Bilder är viktigt, en bärande del i tidningen.
Vi jobbar i realtid vilket innebär att vi inte har artiklar på lager, vi skapar för varje nummer utifrån det som sker nu. Det är kanske stressigt men blir aktuellt, vilket vi har lyckats med i 86 nummer under 18 år med Lasse vid rodret, det har blivit många ledare när jag tänker tillbaka.
Ett problem som kan ske är att ibland går det väldigt fort, senaste misstaget från min sida var i samband med Göteborgs båtmässa. När jag passerade Norrköping på väg till mässan kom jag på att kamerautrustningen inte kom med. Ett bekymmer då jag brukar ta bilder. Till min räddning kom Gustaf som skrev ett manus och Orvar Magnander som jag såg bar på en kamera. Jag frågade om han kunde ta bilder till tidningen. Några timmar senare återkom Orvar, nu blev det besvärligt hur jag skulle få bilderna. Det löste Christer Sigrand som såg att vi kunde ladda ned alla bilder till min dator, skönt med proffs som finns när de som mest behövs. Det blev en bra artikel och Waxholm I toppade bilderna så den hamnade på omslaget av nummer 1 i år. Tack Orvar och tack alla som har bemannat båtmässorna i Göteborg och Stockholm, utan Er ”blidde det intet”.

Snart sjösättning