Klassiska båtar i fokus

Vi kan konstatera att när myndigheter har blicken riktad mot sin egen verksamhet och dess överlevnad, ägnar sig andra åt utveckling. Jag är säkert väl uppriktig och kanske cynisk, men det är så föreningsvärlden upplever situationen idag.

Den klassiska fritidsbåten i Sverige har sällan varit så i fokus och engagerat så många. Om det är retro eller bevarande som ligger bakom är svårt att sia om, men faktum är att intresset hos den breda allmänheten ökar.

Ett mått är de undersökningar som genomförs på våra båtmässor och festivaler, båtmässorna har alltid koll på hur många som kommer för deras olika segment. I år har fler än 25% av alla som köper biljett till Allt för Sjöns båtmässa uppgett att de gör det för att besöka Classic Boat Show. I Göteborg är utvecklingen likaledes ökande.

På CBS kunde vi i år visa upp Heleneborgs båtklubb som firade 100 år, med en utställningsyta som vi aldrig tidigare haft tillgång till, nu planerar vi nästa års CBS med samma yta!

Festivalerna drar stora besöksskaror som ökar för varje år.

Under tiden funderar kanske våra myndigheter på om Fritidsbåtsområdet är något att satsa på, tills nu verkar det inte leda till att man satsar på att skapa utställningar där publiken finns. Vasa är ett bra exempel, när hon tagits upp var det skolklasser som besökte i ”glykoldimman” eller vad det var som sprutades ut, med tiden och bra konsekvent marknadsföring skapades ett intresse framförallt utomlands. Kronan i Kalmar är ett liknande exempel. Fritidsbåtar är något alla har ett förhållande till, när tar en lokal eller regional verksamhet tag i detta och skapar ett museum värt namnet? Med tiden blir det ett världsunikt besöksmål likt Vasamuseet. Skillnaden är att alla föremål för en sådan verksamhet finns idag, men inte för evigt, nu skrotas objekt (i år K-märkta Fair Wind) då ingen tar hand om dem, det saknas lagerlokaler, märkligt då statliga verksamheter får ta över andra myndigheters lokaler utan kostnad, vad hände med alla militära förråd! Om lagerlokaler inte uppfyller de högst ställda krav på säkerhet, miljö mm som en utställning gör, kan de i alla fall rädda undan båtarna från Återvinningen. Veteranbåtsföreningen har som exempel tillgång till närmare 500 kvadratmeter förråd där vi nyttjar 100 kvadrat, objekten klarar sig bra.

Det finns de som gillar Fritidsbåtar, efter fem år är Ester klar, en kopia på bärgade Ester från 1901, en Mellgrenkonstruktion som direkt efter den blev klar gick till Medelhavet. I Oxelösund byggs sedan tre år Spirit of Garm, en kopia på San Toy, även det en supermodern Mellgrenkonstruktion från 1901.

På land renoveras Tournesol, hon får exemplifi era då det är bara en av alla båtar som nu återställs hos våra båtbyggare. En ångbåt har legat i en skogsdunge i 40 år, skicket är vrak, nu återställs hon! Arken som totalrenoverades över vattenlinjen ska få ny botten, så det finns de som inser värdet och får berättigad uppskattning.

När inser våra museer att det vilar en outnyttjad guldgruva framför deras fötter.

Vi har börjat planeringen av Classic Boat Show 2020, temat är att visa upp den svenska fritidsbåtskulturen från 1910 till 60-talet, det blir segel och motorbåtar där vi kommer att bygga upp miljöer från tiden, campingbåt och camping hör ju ihop. Vi välkomnar varje år på båtmässor och festivaler närmare 200 000 besökare, det säger något om intresset för den svenska fritidsbåtskulturen.