Ökande intresse för veteranbåtar

När jag ser tillbaka på de första månaderna i år noterar jag att intresset för våra klassiker ökar.
Det började med Göteborgs Båtmässa, sedan Helsingfors och senast Allt för sjön.
Alla mässor har med Classic Boat show i olika former, därför att det drar publik.
Så har det sett ut i många år, besökarna kommer och förundras över skönheterna och ojar sig över allt arbete vi måste lägga ned. Det är den förväntade kommentaren
”måste ta mycket tid……”. När vi berättar viken tid vi lägger på underhåll blir de lite osäkra. Tar det verkligen längre tid att hålla putsen på plastskrovet än att slipa och lacka ett varv på träbåten, för så är det. Visserligen krävs det tid när man går loss på ett projekt eller den nyinköpta båten som man vill uppgradera så den passar behovet, men det är lika med plasten, ska man få till ett snyggt skrov och inredning krävs det timmar.
Nu upplever jag att många begriper att de kan inhandla den båt de kommer att njuta av länge för en bråkdel av vad en liknande i annat material går loss på.
På båtmässorna träffar vi de kommande ägarna och de som har en båt och vill få tips om hur de enklast får den i det skick de vill ha. Vi har svaren, det finns hantverkare organiserade som garanterar bra utförda arbeten, på mässan har vi leverantörer av de material vi behöver, färg mm, de ger tips hur man lyckas. Efter mässan har jag besökt flera hantverkare som har fullt i verkstäderna, det är tätt mellan båtarna och verksamheterna är i full gång. Nu tar man in uppdragen som planeras i höst och planeras under våren så man vet exakt vad som ska göras.
Själv har jag sedan många år tagit hjälp med det jag inte kan, träarbeten och fernissa, som jag aldrig blir vän med, slipa och lacka skrovet är inga problem, det gör jag tillsammans med hantverkaren. Om det kostar mycket, inte i sammanhanget och resultatet njuter jag av varje dag under säsongen. Dessutom håller båten sitt värde, kanske ökar, det får jag se den dag jag säljer. Vi har många annonser i Veteranbåten på Marknaden och hemsidan. Vi når med tidningen 6 – 7 000 läsare vilket visar sig när Ni lägger ut till försäljning. Nu fick vi annonsera föreningens A22a då den behöver vårdas och seglas, ska inte magasineras. Tidigare var tanken att ha henne i museet, men museet har vi inte kvar, så valet blev att finna en ny ägare. Om A22or är eftertraktade, så visade annonsen på det, sex intressenter hörde av sig inom två veckor och vi fann en ny ägare som vi vet kommer att vårda och njuta av henne. Vi får besked av många som annonserar att intresserade hör av sig, många gånger är det unika båtar och tillbehör som snabbt finner nya ägare. Dessvärre inte alla, det är inte alla båttyper som marknaden kastar sig över, men med tiden finner de säkert också nya ägare som njuter av alla som kommer och ser på båten och säger i självförsvar att ”nog är det mycket arbete …….” Noterar också att båtar som funnit ägare i utlandet nu annonseras i Veteranbåten, de på väg tillbaka och i utmärkt skick då de underhållits på bästa sätt.
Snart Veteranbåtsfestival, då ses vi och får njuta av våra båtar och gemenskapen. Till banketten har vi hyrt in oss i Båthall 2, där allt började. Nu med Vikingalivmuseum, så det blir en kväll att minnas.