Boken om den svenska ångfartygets historia sett ur en sjöbjörns perspektiv.

ÅNGFARTYGET 200 ÅR

 

Boken om den svenska ångfartygets historia sett ur en sjöbjörns perspektiv.

Boken ger dig en lättläst medryckande beskrivning av tekniken bakom, och utvecklingen av, den svenska ångmaskinen och ångfartyget. Med sina över 200 sidor och 300 bilder från då och nu är detta ett kommande standardverk över det svenska ångfartygets utveckling!

200-årsminnet av den första ångbåtens avfärd i augusti 1818 högtidlighölls den 26 augusti 2018 med en jubileumskortége av större och mindre ångdrivna farkoster. Sjöhistoriska museet tog på sig en sammanhållande roll och tillsammans med andra frivilliga och välvilliga insatser arrangerades en stor fest i ångans tecken, då stora som små under stor festivitas på Riddarholmen kastade loss och åter satte kurs mot Drottningholms slott.

Ångbåten representerar en epokgörande och omvälvande tid i Sveriges historia och är en del av vårt kulturarv som det är väl värtatt förvalta till kommande generationer.

Boken avslutas med en bildkavalkad från den stora jubileumsregatta som anordnades 200 år senare på samma trad som den första ångbåten trafikerade, Stockholm – Drottningholm